• Klachten dienen binnen de 8 dagen per aangetekende brief gemeld te worden.
  • Betaling binnen 30 dagen, bij wanbetaling wordt de wettelijke intrest, vermeerderd met 4% aangerekend. Tevens wordt het factuurbedrag verhoogd met 10% (minimum 90 euro) zonder schriftelijke aanmaning.
  • Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Brugge bevoegd.